3 เท่า เพราะอยู่ในรูปของน้ำ จึงซอกซอนลดเสียวฟันได้เร็วเฉียบพลันกว่า 3 เท่า* 4 สรรพคุณ: ระงับกลิ่นปาก+ลดเสียวฟัน+ป้องกันเหงือกร่น+เสริมเคลือบฟัน 5 ผสมน้ำใช้ได้ถึง 5 ขวด ( สูตร concentrated) ประหยัดค่าใช้จ่าย+รักษ์โลกRead More